فرم ارزشیابی سیلاژ ذرت علوفه ای :
امتیاز یا نمره ممکن

محتوی یا حجم دانه ذرت (مجموع 40 امتیاز)

36 تا 40 بالا – 35 درصد و بالاتر 1.
28 تا 35 متوسط – 15 تا 35 درصد 2.
16 تا 27 پایین – 1 تا 14 درصد 3.
صفر تا 15 هیچکدام 4.

رنگ (مجموع 12 امتیاز)

9 تا 12 مرغوب – سبز و سبز متمایل به زرد 1.
5 تا 8 قابل قبول – زرد متمایل به قهوه ای و یا خرمایی 2.
صفر تا 4

نامرغوب – قهوه ای غلیظ یا سیاه رنگ ، بیش از اندازه گرم و متغفن ، دارای  قارچ و کپک بیش از اندازه و به رنگ سفید و خاکستری که مرتبا در حال توسعه هستند.

3.

بو و طعم (مجموع 28 امتیاز)

24 تا 28   مطبوع – بوی سبک و مطبوع ، عاری از هر نوع بوی گندیدگی و تعفن  1.
11 تا 23   قابل قبول – بو و مزه مانند الکل و مخمر که نشان دهنده تخمیر نامناسب است- کمی بوی سوختگی زننده مانند بوی سرکه دارد. 2.
صفر تا 10 نامرغوب – بوی سوختگی شدید که نشانه حرارت زیاد است – بوی کپک و کهنگی زیاد که نشانه کپک زدگی می باشد و در تمامی سیلاژ آشکار است. 3.
رطوبت (مجموع 10 امتیاز)
9 تا 10   زمانیکه در دست فشرده و له می گردد فاقد هر گونه پساب می باشد، علوفه خوب نگهداری و به نظر می رسد. 1.
5 تا 8   هنگامی که علوفه چلانده و فشرده می شود مقداری رطوبت در آن وجود دارد. 2.
صفر تا 4 علوفه مرطوب و تر می باشد،حالت لیز و لزج و یا خیس است، به راحتی پساب از علوفه فشرده شده،خارج می گردد ،علوفه خیلی خشک و دارای بوی سوختگی زیاد می باشد .  3.

ریز ریز کردن علوفه یا همان چاپر کردن (مجموع 10 امتیاز)

9 تا 10  

دارای قطعات کوچک-برش یک دست- علوفه دارای قطعات تیز و گوشه دار

1.
5 تا 8   برش علوفه یک دست می باشد اما قطعات کمی حالت ریش ریش ، نخ مانند و چسبنده هستند- دارای قطعات و برش های بزرگ از چوبه زرد رنگ و ساقه می باشد . 2.
صفر تا 4 علوفه ریش ریش و نخ مانند می باشد ، علوفه دارای قطعات در اندازه های متنوع است و یکدست نمی باشد و علوفه پف و باد کرده به نظر میرسد . 3.
جمع امتیاز
  نتیجه گیری و امتیاز بندی :
سیلاژ عالی               با امتیاز 90 به بالا 1.
سیلاژ خوب                با امتیاز 80 تا 89 2.
سیلاژ متوسط            با امتیاز 65 تا 79 3.
سیلاژ نامرغوب           با امتیاز پایین تر از 65 4.