1 – در سیلوهای زمینی و رایج ، اغلب با توجه به شدت و ضعف مدیریت ، فراهم نمودن و به اصطلاح بستن سیلو و شرایط آب و هوایی منطقه و شرایط نگهداری و استفاده از آن ، سیلاژ از 30 تا 40 درصد افت کرده و از بین خواهد رفت ، که این خسارت بسیار بزرگی محسوب خواهد شد.

2- عدم رعایت بهداشت در سیلوهای سنتی :

الف ) در هنگام راه اندازی سیلو برای پرس کردن و خارج کردن هوا از سیلو از ماشین های سنگین مانند لودر و انواع تراکتور ها استفاده می شود که باعث وارد شدن آلودگی ها توسط چرخ ها به داخل سیلاژ ذرت علوفه ای می شود.

ب ) همچنین در هنگام برداشت از سیلوی ذرت علوفه ای عدم امکان تفکیک کامل قسمت های کپک و قارچ زده با قسمت های سالم ذرت علوفه ای،باعث به خطر افتادن سلامت دام می شود.

3-  از دست رفتن شیرابه ، عصاره و مواد مغذی ذرت علوفه ای سیلو شده

4-  عدم امکان پرس کردن حاشیه سیلوی ذرت علوفه ای و در نتیجه هدر رفت تمامی حاشیه سیلوی ذرت علوفه ای

5- دور ریختن لایه ای به قطر 10 سانتی متر از روی ذرت علوفه ای در هر برداشت از سیلوی ذرت علوفه ای به دلیل رسیدن هوا ، کپک و قارچ زدن ذرت علوفه ای آن قسمت

6- عدم بدست آمدن یک سیلوی ذرت علوفه ای یکنواخت

7- عدم رعایت بهداشت در مراحل راه اندازی و بهره برداری از سیلو

8- مشکلات نگهداری و بهره برداری از سیلوی ذرت علوفه ای

9- هزینه های بالای احداث و راه اندازی سیلوی ذرت علوفه ای